"Anna Jantar" / autor: Andrzej Witko

"W 2005 roku przyszła na świat dziewczynka, która otrzymała imię po swej babci - niezapomnianej Annie Jantar. 15 sierpnia tamtego roku, po chrzcie świętym, który celebrowałem wraz ze szczęśliwą Rodziną, zrodził się pomysł napisania tej książki, jaką dziś przekazuję w ręce Czytelników, dedykując z miłością trzem najbliższym Annie kobietom: Jej matce - Halinie, córce - Natalii i wnuczce - Anuli... " - tak właśnie autor książki pt. "Anna Jantar" opisuje okoliczności powstania wywiadu-rzeki, który ukazał się nakładem krakowskiego wydawictwa PETRUS w 2008 roku.

Ks. Andrzej Witko na łamach tygodnika "Niedziela" (Nr 11 z dn. 15 marca 2009) w rozmowie z Lidią Dudkiewicz dodaje również:

"Publikacja ta nie stanowi klasycznej biografii, lecz jest zapisem niezwykłego dialogu z Anią, bazującego na jej autentycznych wypowiedziach z prasy, radia, telewizji, a nawet na osobistej korespondencji. Przedstawia jednak dokładne dzieje życia Artystki, zrekonstruowane na podstawie licznych rozmów z jej najbliższymi, zwłaszcza Mamą, Mężem, przyjaciółmi, kolegami z branży. Prezentuje również bogaty materiał ilustracyjny, ukazujący Anię jako wokalistkę i zwykłego człowieka, córkę i matkę, przeżywającą szare chwile codzienności i celebrującą różne uroczystości, jak Pierwsza Komunia św. czy ślub."

Anna Jantar Andrzej Witko

niepokorna jantar witko