3939 Views

           Program TVP3 Warszawa pt. "Gra Warszawa" tym razem poświęcony został Annie Jantar. Annę wspominają: Halina Frąckowiak, Marek Dutkiewicz oraz Andrzej Mogielnicki.